Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

Foto's 2016

  

 

 

Kerstmorgendienst

 

  

Maurits steekt de kaarsen aan

 

 

Kerstnachtdienst, thema De Roos

 

       

 

Koffie in de kerk - Kerstbijeenkomst 

 

Een gezellige en feestelijke koffieochtend waar Ina en Bauk afscheid nemen als gastvrouwen.
   
 Zeven jaar eerder is Ina begonnen met de koffieochtend in de kerk. Een goed initiatief! 

 

 

Gedachtenisdienst

Zondag 20 november 2016: laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Wij noemen de namen van hen dit het afgelopen jaar zijn overleden.
Nabestaanden ontsteken een kaars bij het gedachtenisbord.

 

 

 

SAMEN  ETEN

Op de 3de dinsdag van september is het hoedjesdag bij Samen Eten.

 

GEMEENTEVERGADERING - Bespreking van het Beleidsplan

Tijdens de dienst wordt de inspiratie 

voor het beleidsplan uitgelegd

(Openbaring van Johannes).

Gerbert Scherphof, voorzitter van de

kerkenraad, noemt een paar nieuwe

elementen in het plan.

Men leest, vraagt en discussieert. Het resultaat: goedkeuring van het plan

met een enkele kanttekening. De kerkenraad bespreekt de vragen en commentaren

in haar volgende vergadering. Daarna wordt het plan vastgesteld.

 

 

PALMPASEN - De kinderen gaan ons voor naar Pasen

 top