Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

LEZINGEN EN CURSUSSEN 2021 - 2022

 

  

OCHTENDEDITIE

Boeiende verhalen bij de koffie

Veel mensen hebben iets interessants te vertellen: over hun werk, hun hobby, een reis. Een paar van deze mensen komen op een ochtend aan het woord. Onder het genot van een kopje koffie kunnen we naar hen luisteren en met hen spreken. U bent van harte welkom.

 

Saskia Tichelaar: Geestelijk verzorging op de PI

Ds. Saskia Tichelaar is aangesteld als geestelijke verzorger op het Penitentiaire Inrichting hier in Vught vanuit de Unie van Baptisten. Zij zal over haar werk daar vertellen, o.a. over haar programma Scherven en Herstel en vanuit dat project meer vertellen over de diverse doelgroepen die in de PI verblijven en wat zij als geestelijk verzorger voor gedetineerden kan betekenen.

Datum: uitgesteld tot voorjaar 2022
Tijd: 10 – 11.30 uur  
Locatie:  Lambertuskerk 
Bijdrage: vrijwillige bijdrage voor de koffie
Aanmelden:  Jane de Vries, 073-6564972 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

 top 

 

Willem Bonger: Duurzame landbouw

Na een loopbaan als jurist en advocaat begon Willem Bonger een tweede leven in de biologische landbouw. Hij volgde een opleiding tot biologisch boer op Flevoland en werkt nu al geruime tijd bij een zaadveredelingsbedrijf in de buurt van Oirschot

In onze delta (klei, veen) en hogere zandgronden geven de koeien (ingefokt) te veel melk. Er zijn te veel varkens en kippen maar zij leveren wel export inkomsten. Er is te veel kunstmest, te veel grondwaterverbruik, te veel olie- en gasverbruik in de land- en tuinbouw, te veel gif. Kan dat anders?

Na een loopbaan als jurist en advocaat begon Willem Bonger een tweede leven in de biologische landbouw. Hij volgde een opleiding tot biologisch boer op Flevoland en werkt nu al geruime tijd bij een zaadveredelingsbedrijf in de buurt van Oirschot.

Datum:  vrijdag 12 november 
Tijd:  10 - 11.30 uur 
Locatie:  Lambertuskerk 
Bijdrage:  vrijwillige bijdrage voor de koffie 
Aanmelden:  Jane de Vries, 073-6564972 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


  top 

 

Gerbert Scherphof: Langdurige zorg bij de GGZ

1 op de 4 Nederlanders heeft minstens één keer in zijn leven last van een psychiatrische aandoening en zoekt daar professionele hulp bij. Op dit moment hebben naar schatting 150.000 mensen in Nederland een langdurende aandoening. Een psychiatrische ziekte die niet overgaat en die doorgaans een forse impact heeft op de persoon en zijn omgeving. De meeste van deze mensen worden thuis begeleid. Een kleiner deel woont begeleid of in een psychiatrische instelling.
Onder invloed van de cliëntenbeweging is deze zorg erg veranderd in de afgelopen 15 jaar. Het gaat veel meer om werken aan kwaliteit van leven, eigen regie en ontwikkelen van persoonlijke kracht.

Gerbert Scherphof, voormalig directeur van GGZ Oost-Brabant, vertelt erover, samen met een collega ervaringsdeskundige.

 

 

Datum: vrijdag 10 december
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Locatie: Lambertuskerk
Kosten: vrijwillige bijdrage voor de koffie
Aanmelden:  Jane de Vries 073-6564972 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


  top

Myra Landsman: Kunstenaarsgroep Mallemolen

De geschiedenis van het Haagse hofje de Mallemolen omvat een boeiende tijdsspanne van na de Tweede Wereldoorlog tot midden jaren zeventig, die sociaal en vanuit het perspectief van de kunst een kleurrijk beeld laat ontstaan.
Veel kunstenaars die daar woonden zijn bekend geworden. Kleine selectie: Jos van den Berg, Kees van Bohemen, Jan Cremer, Nol Kroes, Dick Landsman, gebroeders Gerard en Bernard Lutz, Paul van Vliet, Liselore Gerritsen, Theo van der Nahmer, Dolf de Vries. Mallotige anekdotes en 31 kunstenaars passeren de revue tijdens deze lezing. Het is een boeiende en humoristische periode geweest.

Myra Landsman-Maas was getrouwd met Dick Landsman, kunstschilder/musicus. Dick wilde op hoge leeftijd nog zo graag schrijven over de armste maar gelukkigste periode in zijn hofje. Er kwamen veel anekdotes op papier. Toen Dick Landsman tamelijk onverwacht in 2006 overleed heeft Myra, samen met de bekende kunsthandelaar Jan van den Elshout een stukje geschiedenis op papier gezet.

Datum:  vrijdag 14 januari 2022
Tijd: 10 – 11.30 uur 
 Locatie: Lambertuskerk
Bijdrage: vrijwillige bijdrage voor de koffie
Aanmelden:  Jane de Vries, 073-6564972 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  


top
  

Prof. Herman Wijffels: de gulden snede

Herman Wijffels, econoom, CDA-politicus, bestuurder van de Wereldbank en de SER, houdt zich intensief bezig met de grote vraag van deze tijd: de toekomst van de aarde. Welke wereld geHerman Wijffels spreekt CFO's aan: 'We zijn aan het potverteren' -  Executive Finance -ven wij door aan de volgende generatie? Wijffels bepleit een cultuuromslag waarin ‘masculiene’, veroverende krachten, die dominant waren in het verleden, ruimte maken voor ‘feminiene’, conserverende en verzorgende krachten. Het evenwicht tussen die twee noemt hij ‘de gulden snede’.

 
 

De avond wordt uitgezonden via Lambertus TV:  https://www.youtube.com/channel/UCdqxxlrajCAgBGrt5m04Gyg

 

Lezing over Mystiek door Père Cyrille Vael

Père Cyrille, Benedictijnen monnik in de oosters orthodoxe traditie, komt weer naar Vught, waar hij op spraakmakende en leerzame wijze ons geboeid laat luisteren, zoals we dat hebben kunnen ervaren uit de vijf voorgaande lezingen.
Hij zal proberen ook deze keer de "fil rouge" terug te vinden. De menselijke blik als poort tot mystiek blijft een verweven perspectief en zal ook in deze lezing weer leidraad zijn.
In de voorbije anderhalf jaar van vele maatregelen, t.b.v. de gezondheid, hebben zich ook veranderingen in het leven op zich getoond. Soms was er zichtbare eenzaamheid, maar ook mooie initiatieven van bekommernis om elkaar. Nieuwe dimensies van omgaan met jezelf en de ander in mindere “vrijheid”. Werd hier het mysterie van leven aangeraakt? Zijn we erdoor veranderd? Laat mystiek ons er iets van zien?

Alle lezingen waren ook afzonderlijk te volgen en zo ook deze keer. Van harte uitgenodigd voor de uitgestelde zesde lezing over Mystiek!

  
Père Cyrille tijdens zijn lezing in 2019

Père Cyrille Vael, Benedictijnen monnik in de Byzantijnse traditie te Chevetogne en
Secretary Cellule pospective Belgie. Secretaris Groep van Chevetogne (abten en abdissen uit West en Oost- Europa)

Datum:   woensdag 3 november 2021
Tijd:  20.00 uur
Locatie:  Lambertuskerk
Entree  € 7,50 incl. koffie/thee en een drankje
Aanmelden:       Aline Verbaas, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 3064887

 top 

Jetty Eugster-van Bergeijk: Samenleving en Burgerschap

Jetty Eugster was wethouder in Den Bosch, later burgemeester van Schijndel en tot voor kort waarnemend burgemeester van Reusel-De Mierden. Ze komt naar Vught om te spreken over haar ervaringen als lokaal bestuurder en politicus in een tijd dat lokaal ook globaal is en dat schaalvergroting en de omloopsnelheid van de economie plaatselijke samenlevingen onder druk zetten. Is er nog iets te handhaven van een lokale en regionale gemeenschap? Is burgerschap nog iets van deze tijd? En hoe ga je om met de zuigkracht van het populisme? Wie deze welbespraakte en deskundige politica kent, weet dat ons een boeiende avond te wachten staat. 

Datum:  donderdag 18 november 2021
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: Lambertuskerk
Entree: € 7.50
Aanmelden:   Bettie de Leeuw: 073-6148283
of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

 top

Christof Wiechert: Antroposofie en pedagogiek

Hoe je denkt over onderwijs volgt uit je visie op de mens en zijn ontwikkeling en uit de samenleving die je nastreeft. Zo was het althans in de tijd van de verzuiling. Tegenwoordig is onderwijs meer pragmatisch en probleemgericht van aard. Goede leerlingen stromen moeiteloos door naar de hoogste opleidingen en aan de andere leerlingen moet een mouw worden gepast. Hoe is het gesteld met de onderwijsidealen die ooit aan de wieg stonden van bijvoorbeeld het christelijk onderwijs en de vrije scholen?
Op deze avond spreekt Christof Wiechert over de pedagogische inzichten binnen de vrije schoolbeweging. Welke plaats neemt de antroposofie in in het debat over wat goed onderwijs is? Wiechert (1945) studeerde pedagogiek en geografie en was jarenlang docent aan de vrije school in Den Haag. Ook was hij directeur van het pedagogisch studiecentrum van het Goetheanum in Dornach (CH). Hij publiceerde verschillende boeken over het beroep van leraar, opvoeding en de vrije school.

 

Datum:   dinsdag 30 november 2021 
Tijd:  20.00 uur
Locatie:  Lambertuskerk
Entree:   € 7,50
Aanmelden:         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Dr. Wim Berkelaar: De kerken in de oorlog

76 jaar na het einde van de oorlog kijkt historicus Wim Berkelaar terug op de houding van de Nederlandse kerken in de Tweede Wereldoorlog. We kennen een aantal namen uit die tijd: Kardinaal de Jong, ds. Jan Koopmans, Hebe Kohlbrugge, ds. Slomp (Frits de Zwerver) en zo voort. Zij verzetten zich tegen de Duitse bezetting en het nazisme, maar hoe was de houding van de Nederlandse kerken in het algemeen? Kunnen kerken en andere ideologische groeperingen hieruit lessen trekken? Wim Berkelaar is werkzaam aan de VU en bij het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme en treedt regelmatig op voor radio en televisie. Deze lezing wordt verzorgd i.s.m. Nationaal Monument Kamp Vught.

Datum:  donderdag 28 april 2022
Tijd:  20.00 uur 
Locatie:  Nationaal Monument Kamp Vught
Entree:  € 7,50 
Aanmelden:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
ds. Udo Doedens: 073-7859066  

 top

 

Chris Beuker: Etty Hillesum en het communisme

Dat Etty Hillesum joodse wortels had en belangstelling toonde voor christendom, en andere levensbeschouwelijke richtingen, is algemeen bekend. Het is aan Chris Beuker te danken, dat we nu weten, dat Etty Hillesum ook sympathiseerde met het communisme. In zijn onlangs gepubliceerde boek ”Etty Hillesum, verwevenheid met het communisme”, toont Chris een maatschappelijk geëngageerde en politiek bewuste Etty Hillesum.

Chris Beuker woont in Friesland, was jarenlang docent drama, verbonden aan de Hanzehogeschool in Groningen, en inmiddels gepensioneerd.

Op deze avond legt Chris uit hoe het engagement van Etty zich verhoudt tot haar mystieke kant. Hoe zij haar engagement verbindt met haar zoektocht in humaan en religieus opzicht.

Datum:   woensdag 18 mei 2022
Tijd:  20.00 uur 
Locatie:  Lambertuskerk 
Entree:  € 7,50 
Aanmelden:  Aline Verbaas, 06-30648877, 073-6140134  

 top

  

Ruud Bartlema: Chagall's Bijbelse Boodschap

Marc Chagall (1887-1985), geboren in Litouwen en later woonachtig in Frankrijk, schilderde zijn droomwereld, die vol was van gestalten uit het chassidische milieu waarin hij opgroeide. Op latere leeftijd verdiepte hij zich in de Bijbel, waarvan de schilderijen voor het Museum van de Bijbelse Boodschap te Nice de belangrijkste vruchten zijn. Ruud Bartlema (1944), voormalig predikant van de Lambertusgemeente, kunstschilder en leraar Joodse mystiek, is een groot kenner van het werk van Chagall. Hij bespreekt met name Chagalls visie op de Bijbel.

Datum:  woensdag 26 januari 2022
Tijd:  20.00 uur
Locatie:   Lambertuskerk
Entree:  € 7,50
Aanmelden:  Gerbert Scherphof, 073-6569882
of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 top

   

  

Bēt Drāshā – Oosters christelijk Leerhuis, najaar 2021

‘Terug naar de basis. De Griekse kerkvaders’
In deze vijftiende aflevering van Bēt Drāshā – Oosters christelijk Leerhuis komen de Griekse kerkvaders aan de orde. Er is voor dit Leerhuis een keuze gemaakt uit hun werken, zodat we een bloemlezing aanbieden. De teksten gaan over verschillende onderwerpen. Over het martelaarschap, over het Doopsel, over het Paasfeest, over de Incarnatie et cetera. We lezen die teksten tijdens de bijeenkomsten en gaan erover in gesprek. Waar ze ons wellicht inspireren of toch verder van ons blijken af te staan.

Datum:  donderdagavond 30 september, 21 oktober en 18 november 
Tijd: 19.45 uur tot 22.00 uur
Locatie: Grote Kerk van de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch,
Kerkstraat 20, 5211 KG ’s-Hertogenbosch.
Kosten: € 60 (incl. reader, koffie/thee)
Opgeven en info:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 073-7370026. 

U ontvangt bij opgave een factuur. Toelating tot het Leerhuis geschiedt op volgorde van aanmelding + betaling.

top

Actueel

Nieuwe foto's

Stiltewandeling
ma 18 okt., 14.00 uur

 

Open Kerk
wo 20 okt., 10 - 12.00 uur

 

Oosters Christelijk Leerhuis
do 21 okt., 19.45 uur

 

Lambertuspodium: Eten en Kunst
vr 22 okt., 18.00 uur

 

Nieuwsbrief 48
d.d. 7 oktober 2021

Lambertus Magazine 2021-3 (september)

 


Kloostertocht Cheveto