Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

LEZINGEN EN CURSUSSEN 2020

 

OCHTENDEDITIE

Boeiende verhalen bij de koffie

Veel mensen hebben iets interessants te vertellen: over hun werk, hun hobby, een reis. Een paar van deze mensen komen op een ochtend aan het woord. Onder het genot van een kopje koffie kunnen we naar hen luisteren en met hen spreken. U bent van harte welkom.

Gerbert Scherphof, Langdurige zorg bij de GGZ, najaar 2020

1 op de 4 Nederlanders heeft minstens één keer in zijn leven last van een psychiatrische aandoening en zoekt daar professionele hulp bij. Op dit moment hebben naar schatting 150.000 mensen in Nederland een langdurende aandoening. Een psychiatrische ziekte die niet overgaat en die doorgaans een forse impact heeft op de persoon en zijn omgeving. De meeste van deze mensen worden thuis begeleid. Een kleiner deel woont begeleid of in een psychiatrische instelling.
Onder invloed van de cliëntenbeweging is deze zorg erg veranderd in de afgelopen 15 jaar. Het gaat veel meer om werken aan kwaliteit van leven, eigen regie en ontwikkelen van persoonlijke kracht.

Gerbert Scherphof, voormalig directeur van GGZ Oost-Brabant, vertelt erover, samen met een collega ervaringsdeskundige.

Datum:  vrijdag, 13 november 2020
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
 Locatie: Lambertuskerk
Kosten: vrijwillige bijdrage voor de koffie
Organisatie:  Jane de Vries 073-6564972 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 top 


DE TOEKOMST VAN DE MENS

Actuele lezingen

Heeft de mens zijn langste tijd gehad? Donkere scenario’s over klimaatrampen en flitsende toekomstvisioenen over robots die de macht overnemen voorspellen voor de mens weinig goeds. Is dat erg? Het hangt ervan af welke betekenis je aan hem hecht. Drie sprekers belichten de vraag naar de toekomst van de mens vanuit een eigen invalshoek. De eerste avond was Sander Pleij, schrijver, te gast.
De tweede avond werd verzorgd door Mark van Ostaijen, socioloog.

 

Toine van den Hoogen, theoloog, 

    Toine van den Hoogen

De economie kan spiritueler 

Als een theoloog een boek schrijft met als ondertitel ´alles is economie´, is er wel iets bijzonders aan de hand.
Toine van den Hoogen, emeritus hoogleraar fundamentele theologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, wil met beide benen in de moderne samenleving staan. ‘Economie’ en ‘vrije markt’ zijn voor hem geen vieze woorden. Hij wil alleen ruimte voor de vraag: welke vorm geven we de economie?


Voor zijn boek (Public Theology and Institutional Economics. All is economy, Cambridge 2019) vond hij inspiratie bij de kerkvader Gregorius van Nazianze (± 350 n. Chr.). Deze in een familie van grootgrondbezitters opgegroeide bisschop trok graag vergelijkingen tussen de wijze waarop je het beste een landgoed kunt besturen en de wijze waarop God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest (de zgn. Drie-eenheid) zich tot elkaar verhouden.
Ook voor Van den Hoogen zit er aan de economie een spirituele kant. Op dinsdagavond 24 maart neemt hij ons mee in zijn kijk op de economie van de toekomst, met bijzondere aandacht voor onze alledaagse levensstijl.

Deze lezing is de derde in een reeks van drie over ‘de toekomst van de mens’.

Data: AFGELAST
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: Lambertuskerk 
Kosten: €7,50 per avond 
Organisatie:  Rieke Mes, 073-6137187, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Ds. Udo Doedens, 073-7859066, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 top

 

KRUISWEGSTATIES, zie ook kruiswegstaties

Lezing Mathilde van den Bosch over de Via Dolorosa rond de Lambertuskerk

  Mathilde van den Bosch

De ‘40-dagentijd’ begint op Aswoensdag en duurt tot Pasen. Het is de lijdenstijd van Jezus en de bezinningstijd in de kerken. In het verleden is het lijden van Jezus verbeeld in kruiswegstaties, waarop de weg die hij aflegde - van het paleis van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus naar de berg Golgotha - werd uitgebeeld. Na de 4e eeuw begon men bedevaarten te maken naar het Heilig Land. Vanaf 1700 werden op grote schaal kruiswegstaties aangebracht in het interieur van de kerken, zodat zo’n ‘bedevaart’ voor iedereen mogelijk werd.
In Vught werden al in de eerste helft van de zestiende eeuw, en wel in de buitenmuren van de Lambertuskerk, zeven kruiswegstaties aangebracht. Dat is op zichzelf al uitzonderlijk, en ze behoren ook nog eens tot de oudste staties in Nederland. Wat bijzonder dat begin 16e eeuw de Vughtenaren en ook vele mensen van heinde en verre rond Goede Vrijdag naar die kerk kwamen om de kruisweg te lopen!
De staties zijn door de eeuwen heen ernstig beschadigd geraakt. Weer en wind heeft de afbeeldingen zo goed als onherkenbaar achtergelaten. Dankzij tekstbordjes is nu duidelijk wat er is afgebeeld.
De kruisweg staat ook symbool voor menselijk lijden. Vele kunstenaars hebben zich erdoor laten inspireren om sociale ontwikkelingen of historische gebeurtenissen op een indringende manier te presenteren. Sinds 2011 wordt ‘The Passion’ op de tv uitgezonden, waarvoor ook in het ontkerkelijkte Nederland veel belangstelling is.
Mathilde van den Bosch, (Middeleeuwse Kunst UvA, Catharijneconvent, Museum Het Schip) vertelt ons over het ontstaan van het gebruik om de lijdensweg van Christus te lopen. Hoe hebben de reliëfs er uitgezien? Wat was het nut van dit soort beeldhouwwerken aan de buitenkant van de kerk? Ook laat ze zien hoe lijden en onrecht in de tijd van nu aan ons als publiek wordt gepresenteerd.

Datum donderdag 2 april 2020 AFGELAST
Tijd: 19.30 uur 
Locatie: Lambertuskerk 
Kosten: €7,50 
Organisatie:  Bettie de Leeuw 073-6148283, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  top

 

VIER MEI-LEZING: KERKEN IN DE OORLOG

Wim Berkelaar over collaboratie en verzet

75 jaar na het einde van de oorlog kijkt historicus Wim Berkelaar terug op de houding van de Nederlandse kerken in de Tweede Wereldoorlog. We kennen een aantal namen uit die tijd: kardinaal De Jong, ds. Jan Koopmans, Hebe Kohlbrugge, ds. Slomp (Frits de Zwerver) en zo voort. Dat waren mensen die zich verzetten tegen de Duitse overheersing en de nazi-ideologie, maar hoe is de houding van de kerken in het algemeen geweest? Zijn er lessen te trekken voor kerken en andere ‘moral-driven’ groeperingen in onze tijd?
Deze lezing wordt georganiseerd is samenwerking met het Nationaal Monument Kamp Vught.
Wim Berkelaar (1960) werkt bij het Historisch Documentatiecentrum voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme aan de VU in Amsterdam. Hij publiceerde over de kerken in de oorlog en is bekend als commentator in het radioprogramma Dit is de dag.

Datum: dinsdag 21 april 2020 AFGELAST
Tijd: 20.00 uur
Locatie:  Nationaal Monument Kamp Vught
Kosten: €7,50
Organisatie:  Ds. Udo Doedens, 073-7859066, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 top

 

POËZIE VAN DE ZIEL, CHAGALLS BIJBELSE BOODSCHAP

Lezing Ruud Bartlema

De schilder Marc Chagall is een fenomeen. Geboren in een chassidisch (joods mystiek) milieu begint hij in 1906 op negentienjarige leeftijd voor het eerst te schilderen. Hij is dat onafgebroken blijven doen tot aan de dag van zijn dood in 1985. Marc Chagall vond zijn eigen vormentaal, waarin hij ons deelgenoot maakt van zijn geschilderde dromen en visioenen.
De Bijbel vormt een bijzondere bron van inspiratie voor Chagall. In 1973 wordt het Museum van de Bijbels Boodschap in het Franse Nice geopend. Het is geheel gewijd aan de bijbelse schilderijen die Chagall maakte: 12 grote doeken waarop verhalen uit Genesis en Exodus zijn uit geschilderd. Daarnaast maakte hij nog 5 schilderijen over het Hooglied.
Ruud Bartlema (1944) was predikant in de Lambertuskerk voordat hij zich ontpopte als kunstenaar en als leraar joodse mystiek. Al bijna een halve eeuw is hij gefascineerd door het werk van Marc Chagall en is bekend door zijn cursussen, lezingen o.a. aan de HOVO’s in Amsterdam en Leiden en een aantal reizen naar het werk van Chagall in Frankrijk.

Datum:  maandag 25 mei 2020 AFGELAST
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: Lambertuskerk 
Kosten: €7,50 
Organisatie:   Ds. Udo Doedens, 073-7859066, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 top

JOODS LEERHUIS

De woestijn Sinai als overgang naar het Land Israël

Leerhuis over Numeri (Bamidbar)

Dertien maanden na de uittocht uit de slavernij wordt het volk geteld en geordend. Zij zoeken naar nieuwe wegen, zo kenmerkend voor het Joodse volk, altijd onderweg naar een verder doel. Een centraal woord is: tzava- leger. De telling van het volk mondt uit in de organisatie van de militaire dienst in het leger. Spiritualiteit kan niet zonder middelen voor fysieke veiligheid en het veilig maken en organiseren van het volk kan niet zonder spiritualiteit. Torah en tzava zijn met elkaar verbonden.
In Bamidbar is de woestijn een soort leerhuis waar lessen voor de langere termijn worden geleerd. Onafhankelijk en zelfstandig zijn is niet vanzelfsprekend, maar moet geleerd worden. En ook het vertrouwen op God. Hoe de Joden deze oer-woestijnervaringen meegenomen hebben in hun traditie, leefwijze en geschiedenis, dat is een van de trajecten van deze cursus.

Data:  donderdag 23 april 2020 AFGELAST
Tijd:  19.30 – 21.50 uur 
Locatie:  Lambertuskerk
Aanmelden:  ja 
Kosten:  €65 per 4 lessen. Betaal contant of via bankrekening NL78INGB0007566556 t.n.v. C.R. Marx
Organisatie:  Tzvi Marx Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 073-6579141, 06-42229139

 top