Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding debat

 

LAMBERTUSPODIUM

 

Algemeen:

De Lambertusstichting biedt een podium waar het gesprek over ‘een betere wereld’ op een creatieve en respectvolle wijze gevoerd wordt. Het vijfkoppige bestuur van de Lambertusstichting is samengesteld uit verschillende maatschappelijke geledingen: kunst, bestuur, communicatie, bedrijfsleven, zorg en kerk. De stichting is in politieke, maatschappelijke en levensbeschouwelijke zin onafhankelijk. De activiteiten die worden georganiseerd vallen alle onder de naam: Lambertuspodium. 

Het Lambertuspodium is een plek voor mensen van goede wil die vanuit allerlei achtergronden met elkaar in debat willen treden over de belangrijke thema’s van deze tijd. 

De Lambertuskerk, het oudste gebouw in Vught, biedt de inspirerende omgeving om te luisteren en te praten over een humane samenleving. Te kijken en gezien te worden. Te horen en gehoord te worden. Het Lambertuspodium maakt daarbij gebruik van alle middelen die een ruimte als deze te bieden heeft. Speels en serieus. Interviews, paneldiscussies, lezingen, concerten en exposities. Enerzijds een sfeervolle en stijlvolle ambiance die uitdaagt tot een goed gesprek en anderzijds ook de ruimte om met een glas in de hand plezierig samen te zijn.

In de regel vinden de activiteiten van het Lambertuspodium plaats op een vaste avond in de maand: de vierde vrijdag van de maand.

Onder Programma vindt u de geplande activiteiten.

Onder Contact stelt het bestuur zich aan u voor.

 

 

Actueel:


Het Lambertuspodium seizoen gaat weer van start!

Het culturele seizoen is weer begonnen. Ook voor het Lambertuspodium. Pieter Jongstra, de nieuwe voorzitter, blikt vooruit. “We hebben inmiddels een mooie traditie opgebouwd van een combinatie van culturele en maatschappelijk relevante activiteiten”. 

Zes lunchconcerten op vrijdag, film, lezingen, debat over actuele thema’s, etc. Ook zoekt het Lambertuspodium samenwerking met Vughtse organisaties. Met de Kunststichting jaarlijks een gezamenlijke activiteit waar twee Vughtse kunstenaars een toelichting geven op hun werk en hun drijfveren. Maar ook met Nationaal Monument Kamp Vught, zoals vorig jaar met Alexander Münninghoff.

Pieter is ook trots op de uitvoering van de Matthäus Passie van Bach, samen met het Projectkoor Brabant. “Komend seizoen voor de derde keer. De afgelopen twee jaar hebben we geëxperimenteerd met het maximaal aantal bezoekers, meerdere uitvoeringen en een speciale uitvoering in Huize Theresia. We weten nu hoe we de mooie Lambertuskerk hier optimaal voor kunnen benutten. Niet te vol, goed zicht en prima muziekbeleving”. 

De eerste activiteit van het Lambertuspodium is op vrijdag 30 september “Eten en reisverhalen”. Met een fotoverslag over een rondreis door Patagonië. 

Zie programma.

  top 

 

 

 

Vughtse Culturele Prijs 2015

Op zaterdag 19 december vond tijdens een spetterende voorstelling in theater de Speeldoos de bekendmaking plaats van de Vughtse Culturele Prijs 2015. Deze prijs wordt eens in de drie jaar uitgereikt aan een persoon of instelling die op cultureel gebied van betekenis is geweest. 

De prijs is een geldbedrag dat beschikbaar wordt gesteld door Rabobank Vught en een oorkonde. 

De jurering bestaat uit drie onderdelen: stemmen van de “Vrienden van de Speeldoos”, stemmen van bezoekers van Theater de Speeldoos en een vakjury.

Het Lambertuspodium behaalde de tweede prijs!! Vermeldenswaardig is nog dat de vakjury het Lambertuspodium op de eerste plek had staan. Al met al een hele eer. 

 

   top 

 

Actueel

Afscheid en vacature-tijd

 

KOMENDE ACTIVITEITEN IN DE LAMBERTUSKERK: 

 

di 18 juli, 18.00 uur
Samen Eten


vr 21 juli, 10.00 uur
De stamtafel