Rondom de diensten

 

Week in, week uit

Sinds 1629 worden protestantse kerkdiensten gehouden in de Lambertuskerk achter de gotische Lambertustoren. Daar komt de gemeente samen om de gebeden te zeggen, liederen te zingen en zich door de woorden van de Bijbel te laten inspireren. De diensten beginnen elke zondag om 10.00 uur. Op de bijzondere kerkelijke feestdagen zijn er ook diensten. Elke zondag is er een gedrukte orde van dienst gemaakt door een team van vrijwilligers. U hoeft dus geen liedbundel mee te nemen naar de kerk. Dit biedt ons de gelegenheid om van verschillende liedbundels gebruik te maken. 

Na de dienst wordt iedereen uitgenodigd om een kopje koffie of thee te blijven drinken. Dit is een uitstekende gelegenheid om in een informele sfeer met leden van de Protestantse Gemeente kennis te maken. 

Met de kerk het jaar door

De gemeente viert elke zondag van het jaar de opstanding. In deze gebeurtenis ligt het geheim van God en mens samenge­vat. Op het Paas­feest, het grote feest van de kerk, en op het Kerstfeest als voorafscha­duwing daarvan, staan we daarbij stil. Zo leven we op het ritme van de feesten: daar gaan we naartoe of daar komen we vandaan.

Door het jaar heen, op de tekens van de seizoenen, wordt de veelkleurige betekenis van Gods liefde voor mensen naar verschillende kanten uitgelegd. Met de kerkkalender doorlopen we zo twee seizoenen: de kerstkring en de paaskring.

De tijd van het kerkelijk jaar wordt met een kleur aange­geven.

Paars: Naar het feest toe; tijd van inkeer en soberheid
Wit: Op het feest; licht, tijd van blijdschap
Groen: Na het feest; tijd van groei en leven
Rood: Bij bijzondere diensten, waar de nadruk ligt op de Heilige Geest, bijvoorbeeld op het Pinksterfeest en bij de bevestiging van ambtsdragers en huwelijken.

Predikant

De kerkenraad maakt met vreugde bekend dat ds. Eeuwout Klootwijk een beroep van onze gemeente heeft aangenomen. Ds. Klootwijk en zijn echtgenote Jorine zullen half augustus hun intrek nemen in de pastorie.
In een feestelijke dienst op zondag 8 september 2024 zal Ds. Klootwijk worden bevestigd door Ds. Trijnie Bouw, preses van de generale synode van de PKN.
Ds. Klootwijk sluit daarmee een periode van 11 jaar af als predikant in Oost Souburg.

Vervoer naar de kerk

Er is een ‘autodienst’ voor gemeenteleden die regelmatig ’s zondags vervoer nodig hebben om naar de kerk te kunnen komen. Gemeenteleden met een auto zorgen voor het vervoer. Volgens een rooster haalt u eens in de vier of vijf weken twee personen op en brengt u ze na afloop van de dienst weer thuis. Nieuwe aanmeldingen voor vervoer naar de kerk zijn altijd welkom, zowel 'klanten' als chauffeurs.

Contactpersoon: Lisette van Driel, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 073-6577899 of 073-6565859  

Bloemen in de kerk

In de kerk staan tijdens de dienst verse bloemen. De boeketten worden door vrijwilligers uit de gemeente samengesteld.  Na de dienst worden de bloemen vaak bij iemand van de gemeente thuis of in het ziekenhuis bezorgd als groet of teken van medeleven. De wijkcontactpersonen geven meestal door, wie er voor dat bloemetje in aanmerking komt. Maar het is ook mogelijk, dat er suggesties voor een bloemengroet door andere gemeenteleden worden gedaan. Deze graag doorgeven aan Ella Scherpenisse, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-26926788.  

Mensen die af en toe bloemen voor de dienst willen schikken kunnen contact opnemen met Bettie de Leeuw, tel. 073-6148283, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Livestream

Als u de diensten niet bij kunt wonen, bestaat de mogelijkheid om de dienst thuis mee te maken via de livestream. Om de livestream op de televisie te kunnen bekijken, volgt u deze instructies

Muziek in de kerk

Het orgel (gebouwd door Pels en Van Leeuwen) en de Schimmelvleugel in de kerk worden afwisselend bespeeld door onze musici.

Willem Visscher (tel. 073-7850348) bespeelt het orgel op de eerste en derde zondag van de maand. Op de tweede en vierde zondag van de maand wordt het gemeente gezang begeleid door muziek op de Schimmelvleugel gespeeld door Cor Bezemer, (06-386 436 38) of door Bart van Schaijk (073-5218285).

Naast organist en pianist kunnen ook andere instrumentalisten een bijdrage leveren aan de vieringen: als solist, in combinatie met een ander instrument of als ondersteuning bij de samenzang.

De commissie Liturgie en Muziek bespreekt het beleid op het gebied van de liturgie en muziek. In de commissie hebben onder anderen de musici, de cantrix en de predikant zitting.  

Cantorij

De cantorij heeft als doel de samenzang in de vieringen te ondersteunen en het repertoire van kerkliederen binnen de gemeente verder te ontwikkelen. Verschillende kerkelijke feestdagen worden door de cantorij opgeluisterd.

Er wordt iedere week gerepeteerd op donderdagavond van 19.45 - 20.30 uur. Ongeveer zeven keer per jaar wordt aan een viering meegewerkt.

Contactpersoon: Margreet Koetsier, tel. 073-6566906, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Kosters

De Lambertusgemeente heeft geen betaalde koster. Er is een team van vrijwillige kosters.
Contactpersoon: Jane de Vries, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 073-6564972 

Stoffer en blik

Om de 14 dagen wordt de kerk schoongemaakt door een team van vrijwilligers. Er zijn twee teams. Dat betekent dat iedere ploeg eens in de vier weken aan de beurt is. Het is poetsen en daarna gezellig theedrinken! Door vakanties, andere afspraken, enz. zijn er vaak niet genoeg mensen om te helpen poetsen, terwijl de kerk mooi schoon moet zijn. Nieuwe vrijwilligers zijn dus altijd welkom. Contactpersonen:

Jane de Vries, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel 073-6564972

Jan Wolter Oosterhuis, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 073-656690 

De tuin

Rond onze kerk ligt een prachtige border die af en toe wat onderhoud vraagt. Daarom organiseren we tweemaal per jaar, in het voorjaar en in het najaar, een Lambertustuindag. Voor een zaterdagmorgen in mei en oktober vragen we vrijwilligers om ons te helpen met het onderhoud van de borders. We schoffelen, harken en snoeien tussen 10 en 12 uur. We sluiten af met een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. 

Datum:  voor- en najaar 
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Organisatie: Bettie de Leeuw, tel. 073-6148283, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

  

Adres

Helvoirtseweg 5
5261 CA Vught

t: 073 657 1373

Redactie en beheer

De redactie van deze website bestaat uit:

- Gerda Scherphof ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )
- Jane de Vries ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

Website: emma-design

Voor reacties op de inhoud van deze website, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het beheer van deze website valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkelijke gemeente, de rechtspersoon is de Protestantse Gemeente te Vught. Het bestuur van de kerkelijke gemeente is de kerkenraad, waarin alle ambtsdragers zitting hebben.