Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

KERKDIENSTEN MAART 2021

De Lambertuskerk is te vinden aan de Helvoirtseweg 5 achter de Vughtse toren.

 

I.v.m. de lock down zijn er in ieder geval tot en met 15 maart 2021 geen kerkdiensten te bezoeken.

De diensten volgen via de livestream is mogelijk

 

Datum:            Tijd:            Voorganger:                      Collectes: zie hieronder
zo 7 mrt  10.00 uur Ds. U. Doedens
3e zondag 40 dagen tijd
Willem Visscher (orgel)

zo 14 mrt 10.00 uur Ds. U. Doedens
4e zondag 40 dagen tijd
Cor Bezemer (piano)

zo 21 mrt 10.00 uur Ds. U. Doedens
5e zondag 40 dagen tijd
Willem Visscher (orgel)

zo 28 mrt 10.00 uur Pastor W. Gilsing (Doesburg)
6e zondag 40 dagen tijd
Palmzondag
Cor Bezemer (piano)

 

De livestream van de kerkdiensten is hier te volgen. De liturgie van de dienst vindt u hier.

Er is een Paasproject voor de kinderen van de kindernevendienst. Het is de bedoeling dat ouders de tekening printen, zodat de kinderen er tekst in schrijven. Elke zondag tot Pasen is er zo'n tekening.
Tijdens de dienst en ook op de ouders-app is er uitleg bij de tekening.
Dit is de tekening voor zondag 7 maart


Om de livestream op de televisie te kunnen bekijken, volgt u deze instructies

  top

Toelichting op de diensten

Zoals u heeft gemerkt, zijn we begonnen met het lezen uit de Colossenzenbrief. Daar zullen we de komende tijd mee doorgaan. Nadat we op 28 februari hebben stilgestaan bij het wat formele beginstuk van de brief, uitmondend in de verklaring dat God ons door ‘de zoon van zijn liefde’ heeft overgeplant van het duister naar het licht, horen we op 7 maart een beroemd stuk waarin Christus wordt bezongen (men beschouwt dit gedeelte als een oude hymne) als de ‘clou’, de sleutel, van de totale schepping. Het is iets wonderlijks dat Jezus, die op de ene bladzijde van de Bijbel wordt neergezet als een mislukte slaaf, op de volgende bladzijde wordt beschreven als de spil van alles. Het grote en het kleine staan heel dicht bij elkaar. In de passage die we op 14 maart horen, gaat het over Paulus zelf en in hem over alle door het evangelie geïnfecteerden: ze hebben datzelfde kleine en tegelijk bovenmaatse dat Paulus van Christus beschrijft.

 top

Collectes:

7 en 14 maart: Voedselbank Den Bosch
Nu de coronapandemie maar voortduurt, ontstaat er bij veel mensen problemen met inkomsten (zzp'ers), herstel na ziekte of verlies van werk door reorganisatie of faillissement. De voedselbank in Den Bosch krijgt veel aanmeldingen en uw gift is dan ook broodnodig.

21 en 28 maart: Een beter inkomen voor boeren in Indonesië (Kerk in Actie)


Vermeld altijd voor welk doel uw giften zijn bestemd, wel zo gemakkelijk voor de penningmeester.

Zowel de kijkers van de livestream als de bezoekers van de diensten( wanneer dat weer mogelijk is) kunnen hun gaven overmaken:
Diaconie: NL91 RABO 0155 4382 98 t.n.v. Diaconie Protestante Gemeente te Vught.
College van Kerkrentmeesters: NL75RABO0175417288 t.n.v. Protestantse Gemeente te Vught.

 

 top

      

Dienst in de Lambertuskerk

Wanneer bezoek aan de kerkdienst weer mogelijk is gelden onderstaande regels!

We hebben natuurlijk nog altijd te maken met de “Corona”- regels, dus ook de kerkdiensten zijn anders dan normaal. Om te beginnen mogen we maar met maximaal 30 mensen samenkomen. We kunnen dus de komende tijd helaas nog niet met de hele gemeente samenkomen. Hoe we daar mee omgaan leest u verderop.
De kerkenraad heeft een “gebruiksplan kerkgebouw” opgesteld; hierin staat hoe we de kerk in Corona-tijd gebruiken en welke regels we hiervoor hebben opgesteld. Dit plan komt op de website van de kerk te staan en een papieren exemplaar komt in de kerk ter inzage te liggen.
Hoe gaat het in de praktijk bij de kerkdiensten?

Gemeenteleden die op zondag naar de kerkdienst willen komen, melden zich hiervoor aan, uiterlijk vrijdag 17.00 uur voorafgaand aan de zondagse dienst. Dit kan telefonisch (06-17038052) of schriftelijk via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Na aanmelding ontvangt u bericht of u kunt komen; als dat het geval is, ontvangt u een nummer van de gereserveerde plaats.
U komt alleen naar de dienst als u geen verschijnselen heeft die op Coronagriep kunnen wijzen; als u geplaatst bent en u kunt toch niet komen, hoeft u zich niet af te melden.
Na aankomst in de kerk hangt u uw jas op (op het garderoberek dat bij de ingang staat), desinfecteert u uw handen en gaat u zitten op de aan u toegewezen plaats. Bij het lopen dient u een mondkapje te dragen.
In de kerk volgen we de bekende RIVM maatregelen zoals het 1,5 m afstand houden, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden etc.
Samen zingen/neuriën is helaas niet toegestaan.

We willen u vragen om niet op het laatste moment bij het kerkgebouw aan te komen, om opstopping bij de voordeur te voorkomen.
We willen u vragen om niet binnen te blijven napraten na de dienst. Op de parkeerplaats kan het wel.
De kerkdienst wordt via de livestream uitgezonden (beeld en geluid); de “thuisblijvers” kunnen dan thuis de dienst meevieren.
Ondanks deze beperkingen vinden we het waardevol dat we weer diensten kunnen houden. Hopelijk vindt u dat ook! Als u vragen of opmerkingen heeft, mag u Jacobien Schrijvershof, ds. Udo Doedens of Hanneke Deinum benaderen.

De kerkenraad

top

 

Onder gemeente vindt u meer zakelijke informatie.

 

 

Actueel

Nieuwsbrief 33 d.d. 4 maart 2021

 

Lambertus Magazine nr 2

 


Kloostertocht Cheveto