Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

KERKDIENSTEN JUNI 2019

De Lambertuskerk is te vinden aan de Helvoirtseweg 5 achter de Vughtse toren.

 

datum 

aanvangstijd 

voorganger 

     
zo 30 juni 10.00 uur Ds. U. Doedens
Viering Heilig Avondmaal
Muziek: Willem Visscher (orgel)
Collectes: diaconaal doel: St. Jarige Jop
& Lambertuskerk en gemeente
Kindernevendienst
     

Elke zondag is er om 10.30 uur een dienst in de kapel van Reinier van Arkel.     

 

BIJ DE DIENSTEN


Vanaf zondag 23 juni is het in de kerk zomertijd. Dat is niet synoniem aan komkommertijd of vakantietijd. We worden opgeroepen om te bedenken dat in Jezus en door de Geest de Grote Zomer is aangebroken. Schriftlezingen gedurende die periode gaan vaak over het heiligen van je leven. Dat is één van de thema’s in de Eerste brief aan de Thessalonicenzen die we in de zomermaanden willen lezen, gelijk op met evangelielezingen uit Lucas. Op 23 juni beginnen we met hoofdstuk 1 en Lucas 8: 26-39. 

Voor Luc Bouwens en Rikus Doedens is het deze dienst de laatste keer dat ze naar de kindernevendienst zullen gaan. Ze worden uitgezwaaid en welkom geheten bij de Jeugdkapel.

 

Op 30 juni vieren we het Heilig Avondmaal. We lezen 1 Thessalonicenzen 2, waarin blijkt hoe de gemeente van Thessaloniki en Paulus, haar leermeester en de schrijver van de brief, onderling afhankelijk zijn. Jullie zijn mijn eer, zegt Paulus. Voor ons aanleiding om te mediteren over de soort boodschap die het evangelie is. Kennelijk een boodschap waarmee Paulus zich in handen van de Thessalonicenzen geeft.

 

Op 7 juli is hoofdstuk 3 aan de beurt.

Gezegende diensten gewenst!
Ds. Udo Doedens

top

 

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES VAN DE DIACONIE  

23 juni: Stichting Vluchteling


Op deze dag is het Wereld vluchtelingen dag. Wereldwijd zijn ruim 68 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. Stichting Vluchteling biedt hulp aan vluchtelingen en ontheemden wereldwijd. Bij acute nood wordt er gezorgd voor directe hulp, zoals onderdak, medische zorg, hulpgoederen, voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Ze maakt zich sterk voor de bescherming van vluchtelingenvrouwen en –meisjes die het slachtoffer worden van emotioneel, fysiek of seksueel geweld. Uw hulp draagt bij aan het creëren van een betere toekomst, in de breedste zin van het woord.

 

30 juni: Stichting Jarige Job


In Nederland zijn meer dan 61.000 kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat ze in armoede leven. Uit schaamte melden sommigen zich ziek op hun verjaardag omdat ze niet kunnen trakteren op school. Stichting Jarige Job helpt arme kinderen door het geven van een verjaardagsbox ter waarde van €35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag thuis en op school. Zo wordt ook hun verjaardag een feest.

 

  top

 Onder gemeente vindt u meer zakelijke informatie.

 

 

Actueel

Er zijn veel nieuwe foto's!

 

ma 24 juni,Pelgrimspad
i
.v.m. de hitte: AFGELAST

 

di 25 juni, 9.30 uur
Excursie naar Gouda: de Goudse Glazen

 

vr 28 juni, 20.00 uur
Midzomeravond

 


Kloostertocht Chevetogne