Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

ACTIVITEITEN 

Deze pagina:

Volgende pagina's:

 

AGENDA 

Datum:                  Tijd:                                 Activiteit:
ma 6 febr 19.30 uur Zitten in stilte
wo 8 febr 10 - 12.00 uur Open Kerk
wo 8 febr 19.30 uur Gemeente bijeenkomst
di 14 febr 19.30 uur Gemeente bijeenkomst
wo 15 febr 10 - 12.00 uur Open Kerk
vr 17 febr 10.00 uur Stamtafel
ma 20 febr 19.30 uur Zitten in stilte
wo 22 febr 10 - 12.00 uur Open Kerk
di 28 febr 14 - 16.00 uur Lezing: Mystiek van Dag Hammarskjöld

GEMEENTE BIJEENKOMSTEN (2e ronde)

Na de eerste ronde gesprekken met gemeentelden, volgen vier gemeentebijeenkomsten, waarvan twee op een middag en twee op een avond, zodat zoveel mogelijk gemeenteleden de gelegenheid hebben te komen.
Was u de eerste ronde niet in de gelegenheid dan bent ook u nu van harte welkom. Omdat we hopen op een mooie opkomst per keer en tegelijkertijd de mogelijkheid willen hebben om in kleinere groepen uit elkaar te gaan, worden alle bijeenkomsten in de kerk gehouden. De leiding is wederom in handen van ds. Trijnie Bouw. Ook nu zullen telkens enkele kerkenraadsleden aanwezig zijn om het gezegde vast te leggen met het oog op verdere verwerking.
Natuurlijk is over de diverse onderwerpen al eerder nagedacht en het nodige geschreven en gezegd, in het beleidsplan, in eerdere profielen, in de werkgroep toekomst, en in de eerste ronde gemeentegesprekken. Ter voorbereiding op deze tweede ronde gemeentegesprekken ontvangt ieder die zich opgeeft ongeveer een week van tevoren een notitie waarin per onderwerp een inhoudelijke toelichting gegeven zal worden en gesprekspunten zullen worden vermeld.

Er zijn al 2 middagen geweest; er volgen nog twee avonden in de kerk, te weten:

Woensdagavond 8 februari om 19.30 uur
Dinsdagavond 14 februari om 19.30 uur

Intekenlijsten liggen in de kerk.
U kunt zich ook aanmelden per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ORGELCONCERT JACQUES VAN DEN DOOL

Op 20 april a.s. zal Jacques van den Dool op het orgel van de Lambertuskerk in Vught een orgelconcert verzorgen met als thema : "Johann Sebastian Bach, een muzikale reis door zijn leven".

Aan de orde zullen komen de jeugd van Bach in Arnstadt (Saksen), zijn reizen naar Hamburg, Lūbeck en Lüneburg met uitstapjes naar de muziek van Buxtehude en Boehm, zijn tijd aan het Hof te Weimar waar een aantal grote orgelwerken ontstond en natuurlijk Leipzig waar niet alleen vele cantates ontstonden maar ook het orgel een prominente plaats in zijn leven bleef innemen.

De naam BACH heeft in muzikaal opzicht (vanuit het Duits de noten Bes-A-C-B) andere componisten (Liszt, Reger, Schumann) geïnspireerd tot het schrijven van muziek over dat thema. Ook daar zullen we kennis van nemen.
In Berlijn was de al op leeftijd zijnde Johann Sebastian op bezoek bij zijn zoon Carl Philippe Emanuel en had bij die gelegenheid tevens contact met de Pruisische koning Frederik de Grote waarmee samen werd gemusiceerd. Carl Philippe Emanuel was als musicus verbonden aan het Hof van de koning, ook van hem zullen we muziek horen.

Willem Visscher zal de verbindende teksten tussen de diverse orgelwerken verzorgen. Hij is sinds 1990 organist van de Lambertuskerk in Vught.

 

Jacques van den Dool werd in 1942 te Culemborg geboren. Hij studeerde orgel, improvisatie en schoolmuziek aan het Utrechts conservatorium bij Stoffel van Viegen en Cor Kee. Hij won het improvisatieconcours te Bolsward.

Voor velen is hij zeer bekend want vanaf 1966 is Jacques van den Dool cantor-organist van de Grote Kerk te ’s-Hertogenbosch en dirigent van het Christelijk Gemengd Koor Cantabile, ook in Den Bosch. Hij heeft heel veel concerten in het buitenland gegeven. In 1999-2000 heeft hij op zijn Bätz-orgel in de Hervormde Kerk in 24 weken alle orgelwerken van J.S. Bach uitgevoerd. Hij is tevens dirigent van diverse koren en orkesten. Hij componeerde liederen, koor- en orgelwerken, waaronder een concert voor orgel en orkest. In 2004 werd de premiére in het Provinciehuis opgevoerd van de cantate In Dulci Jubilo. Een veelzijdig en zeer gewaardeerd musicus.

Datum:  donderdag 20 april 2023
Tijd:  20.00 uur
Locatie:  Lambertuskerk
Entree:  € 10,--
   

 

KLOOSTERTOCHT NAAR CHEVETOGNE

Kloostertocht naar de Monastère de l’Exaltation de la Sainte Croix Chevetogne

  Chevetogne

Het aanscherpen van je innerlijke zintuigen in het klooster van Chevetogne

In de deze tijd van ambitie, drukte en nauwelijks tijd voor jezelf, zijn kloosters bij uitstek plaatsen van bezinning, contemplatie om weer opnieuw ruimte te maken op je harddisk. “Spiritualiteit heeft alles te maken met contemplatie, schouwen en afstand nemen”, volgens één van de monniken. Contemplatie is verinnerlijking; zien, bewogen worden en dan in beweging komen.
Het klooster heeft twee kerken: een Byzantijnse en Latijnse. Deze Benedictijnse orde onderschrijft de oecumenische gedachte om te zoeken wat de verschillende religies in Oost en West samenbrengt.
We zullen het feest van de Geest, het Pinksterfeest meebeleven in de Byzantijnse traditie. Op zich een indrukwekkende en spirituele ervaring.
Ook kunt u zelf eens kijken op en genieten van de prachtige muziek: www.monasterechevetogne.com
Na een aantal jaren van terughoudendheid van het klooster, m.b.t. virusbesmetting, zijn we weer van harte welkom in dit klooster. We rijden met eigen auto’s en proberen zoveel mogelijk mensen met elkaar te laten reizen.

 

Datum:   zaterdag 27 mei - maandag 29 mei 2023
   Pinksterweekend
Locatie:  Klooster te Chevetogne, gastenhuis Béthanie
Kosten:  verblijf, maaltijden, lezing, donatie ongeveer € 180,-- p.p.
Aanmelden:  voor 1 april 2023,
 Aline Verbaas, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
 tel. 06-30648877

 

 

top  

ACTIVITEITEN VANUIT DE DIACONIE

Vanuit de diaconie worden activiteiten georganiseerd of de diaconie sluit zich aan bij activiteiten, die door anderen worden georganiseerd.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de diaconie 
Henriëtte Rosema van de Laak, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen/WhatsApp: 06 54 900 224

top

ACTIVITEITEN IN DE REGIO

Samenwerken!

Het jaarthema van de PKN voor het komende seizoen is 'Aan Tafel!
De Lambertusgemeente gaat daar dit jaar een eigen draai aan even:  we gaan aan tafel met andere gemeenten in onze regio. De kerken in onze buurt bieden allemaal een onderdeel in het jaarprogramma aan dat beschikbaar is voor belangstellenden van alle kerken in de regio. Het aanbod is gevarieerd en biedt de mogelijkheid tot nieuwe ontmoetingen!
Klik hier om de folder in te zien! Hij ligt ook in elk van de deelnemende kerken.

 

Film: The Two Popes 

In kleine kring is er, vanuit de taakgroep Leren, het boek van paus Franciscus:
“Fratelli tutti: over broederschap en sociale vriendschap” besproken.

Nu willen we samen met anderen de film: “The Two Popes” bekijken. Ook al is de situatie net veranderd, vanwege het overlijden van paus Benedictus, toch zijn er lange tijd twee pausen geweest: twee levende mannen in pauselijk wit. In zes eeuwen niet voorgekomen. The Two Popes toont een fictieve ontmoeting, die het fundament legt voor deze verdubbeling. Een verzonnen rendezvous dat oprechter, grappiger en waarachtiger aandoet, dan veel, zo niet alles wat er normaliter achter de gesloten deuren van het Vaticaan naar buiten komt.

Datum:   dinsdag 31 januari
Tijd:   19.30u. aanvang + koffie/thee
Plaats:   Grote Kerk, Kerkplein, Den Bosch 
Afsluiting:   ca. 21.30u
Entree: Toegang is gratis.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.

Wel graag aanmelden:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 top  

RINGBIJEENKOMST

Op 1 februari 2023 vindt er een ringbijeenkomst plaats in de Lambertuskerk.
De ring is de kerkelijke regio die vroeger de classis heette. De ring waartoe de Lambertuskerk behoort is grofweg van Uden via Ravestein, Drunen, Engelen, Tilburg, Oisterwijk en Hilvarenbeek (de Samenwerkende Gemeente) SAGE HOT, Vught, Boxtel, Berlicum en st Michielsgestel, Den Bosch, St Oedenrode en Schijndel.
Deze ringvergaderingen worden steeds georganiseerd door twee naburige gemeenten. Door Corona zijn de vergaderingen langere tijd niet doorgegaan.

De Lambertusgemeente verzorgt nu samen met Berlicum/Rosmalen en St Michielsgestel/Schijndel deze bijeenkomst in februari. Zoals bij alle ringvergaderingen zijn alle gemeenteleden welkom! We hopen op een hoge opkomst! Om samen kerk te zijn en te blijven zijn we ook in de regio van elkaar afhankelijk. Dus hoe mooi om onze buren te ontmoeten…

Er is vanaf 19.30 een programma. De inloop is vanaf 19.00. Het deel voor de pauze is een korte rondgang langs de diverse gemeenten en een bericht over hoe het met de gemeenten gaat, nieuws -of programmamededelingen en berichten vanuit de grote classis Brabant, Limburg en Wallonië.

Het tweede deel is een themadeel, dat deze keer zal gaan over kerk en armoede. Eerst zal Mevr. Ingrid Spit, werkzaam als schuldhulpverlener bij de burgerlijke gemeente Den Bosch, ons informeren over de rol en taak van de gemeente in geval van armoede bij haar burgers. Daarna zal dhr. Nic Rijnbende, consulent bij de PKN, met ons een workshop doen om de rol en taak van de kerkelijke gemeente bij armoedebestrijding, scherp te krijgen. Daarbij kunnen wij diaconale ideeën/acties delen, elkaar inspireren en helpen om vorm te geven aan onze diaconale taak; wat zijn de barrières, maar vooral ook waar liggen kansen, wat kunnen we (samen) doen! Hopelijk maken we een aftrap naar een vervolg door concrete mogelijkheden te verzamelen rondom armoedebestrijding.

Gemeenteleden die speciaal voor het thema kerk en armoede komen, kunnen ook om 20.15 uur aanschuiven.

Datum:   woensdag 1 februari 2023
Tijd:  inloop 19.00 uur; start programma 19.30 uur
Locatie:  Lambertuskerk
Aanmelden:  niet noodzakelijk
Informatie:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 top  

DE NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief verschijnt 1x per maand en wordt gestuurd naar al onze meelevende leden en belangstellenden van wie het email adres bekend is.

Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Via deze link kunt u zich opgeven.
Voor overige vragen, stuur een mail naar Rose-Anne de Haan, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een papieren nieuwsbrief kunt u aanvragen bij Jan-Wolter Oosterhuis, 073-6566906   

top  

LIVESTREAM

Alle livestreams zijn hier te vinden.

Om de livestream op de televisie te kunnen bekijken, volgt u deze instructies.

   top

 

Actueel